ویکی‌پرولتار:صفحه اصلی

از ویکی‌پرولتار

به ویکی‌پرولتار خوش آمدید!

ما ویکی پرولتار هستیم، یک پروژه کمونیست (مارکسیست-لنینیست) بنیان شده در سپتامبر ۲۰۲۰. هدف ما ساخت یک دانشنامه مشارکتی ضداستعماری و کارپیشه ای محتوی اطلاعات درباره وقایع کنونی، احزاب کمونیست جهان، کشورها و دیگر موضوعات است. ما همچنین میزبان کتابخانه ای از متون هستیم که شامل متون مهم برای جنبش بین‌المللی پرولتاریا است، از مارکس و انگلس تا لنین و استالین. از شروع ما در ۲۰۲۰ ما هم‌اکنون ۱۰ مقاله داریم و در حال افزایش روزافزون این عدد هستیم!

  • تعداد کل مقالات: ۱۰
  • تعداد اسناد بارگذاری شده: ۲
  • تعداد رفقا: ۳
  • تعداد ویرایش‌ها: ۲۳۳
مقالات برگزیده
در این تاریخ...

۲۴ مه

  • ما هنوز صفحه‌ای برای این روز نداریم! می‌توانید به جای آن یک صفحه تصادفی بخوانید.
Edit this date
مشارکت کنید!

اینگونه می‌توانید کمک کنید:

بیشترین مشارکت‌کنندگان هفته اخیر:

آخرین ۷ روز (۱۰ برتر)

اخبار