ویکی‌پرولتار:صفحه اصلی

از ویکی‌پرولتار

به ویکی‌پرولتار خوش آمدید!

ما ویکی پرولتار هستیم، یک پروژه کمونسیت (مارکسیسم-لنینیسم) بنیان شده در سپتامبر ۲۰۲۰. هدف ما ساخت یک دانشنامه مشارکتی ضداستعماری و کارپیشه ای محتوی اطلاعات درباره وقایع کنونی، احزاب کمونیست جهان، کشورها و دیگر موضوعات است. ما همچنین میزبان کتابخانه ای از متون هستیم که شامل متون مهم برای جنبش بین‌المللی پرولتاریا است، از مارکس و انگلس تا لنین و استالین. از شروع ما در ۲۰۲۰ ما هم‌اکنون ۸ مقاله داریم و در حال افزایش روزافزون این عدد هستیم!

  • تعداد کل مقالات: ۸
  • تعداد اسناد بارگذاری شده: ۰
  • تعداد رفقا: ۳
  • تعداد ویرایش‌ها: ۱۲۹
اخبار
<onlyinclude>
  • 20 فروردین 1403
ساخته شدن ویکی پرولتار، دانشنامه کارپیشگان!