امپراتوری روسیه (۱۷۲۱ الی ۱۹۱۷)

از ویکی‌پرولتار
این مقاله یک خرده مقاله است. می توانید با ویرایش آن کمک کنید

امپراتوری روسیه پادشاهی بنیان شده توسط پیتر الکسیویچ مورخ ۱۷۲۱ بود که توسط انقلاب فوریه ۱۹۱۷ سرنگون شد.