ایجادگر کتاب

کتاب‌ساز در دست تغییرات است.

با توجه به مشکلات شدید سامانۀ کنونی، کتاب‌ساز دیگر از ذخیرهٔ کتاب در قالب پی‌دی‌اف پشتیبانی نخواهد کرد.

بارگیری صفحه‌های تک

While the Book Creator PDF rendering is disabled, you can try Download as PDF from the sidebar tools for individual articles.

با کتاب‌ساز می‌توانید کتابی ایجاد کنید که دارای صفحه‌های دلخواه شما از ویکی‌است. می‌توانید کتاب را در فرمت‌های مختلف (برای مثال پی‌دی‌اف یا اودی‌اف) برون‌بری کنید یا یک کپی چاپی را سفارش بدهید.

لغو

برای اطلاعات بیشتر صفحهٔ راهنمای کتاب‌ها را ببینید.