رفاقت:Sudo halt

صفحهٔ بحث برای رفیق:Sudo halt

دربارهٔ این تالار

غیر قابل ویرایش

مبحث قدیمی‌تر وجود ندارد